Årsmöte 2017

BK PlayBoys r.f. årsmöte är den 21.3.2017 klockan 19:00. Vid sportstugan (rinken) i Kvevlax.

Stadgenliga ärenden gås igenom.
Kaffeservering!

Välkomna