Rinkbandy träningsschema våren 2018

Program Fre 5.1 19.15-20.15 BK PlayBoys II – Hoppet
  Sö 7.1 16.15-17.15 Petsmo – Team Vom
       
  Fre 12.1 19.15-20.15 BK PlayBoys II – Team Vom
  Sö 14.1 16.15-17.15 Petsmo – Hoppet
       
  Fre 19.1 19.15-20.15 Hoppet – Team Vom
  Sö 21.1 16.15-17.15 Petsmo – BK PlayBoys II
       
  Fre 26.1 19.15-20.15 BK PlayBoys II – Hoppet
  Sö 28.1 16.15-17.15 Petsmo – Team Vom
       
  Fre 2.2 19.15-20.15 BK PlayBoys II – Team Vom
  Sö 4.2 16.15-17.15 Petsmo – Hoppet
       
  Fre 9.2 19.15-20.15 BK PlayBoys II – Petsmo
  Sö 11.2 16.15-17.15 Team Vom – Hoppet
       
  Fre 16.2 19.15-20.15 BK PlayBoys II – Hoppet
  Sö 18.2 16.15-17.15 Petsmo – Team Vom
       
  Fre 23.2 19.15-20.15 BK PlayBoys II – Team Vom
  Sö 25.2 16.15-17.15 Petsmo – Hoppet
       
  Fre 2.3 19.15-20.15 Hoppet – Team Vom
  Sö 4.3 16.15-17.15 Petsmo – BK PlayBoys II
       
  Fre 9.3 19.15-20.15 BK PlayBoys II – Hoppet
  Sö 11.3 16.15-17.15 Petsmo – Team Vom
       
  Fre 16.3 19.15-20.15 BK PlayBoys II – Team Vom
  Sö 18.3 16.15-17.15 Petsmo – Hoppet
       
  Fre 23.3 19.15-20.15 BK PlayBoys II – Petsmo
  Sö 25.3 16.15-17.15 Team Vom – Hoppet